سلامت الکترونیک

مدارک پزشکی بیمارستان

مدارک پزشکی بیمارستان شامل اسناد و سوابق پزشکی بیماران است که در حین درمان و مراقبت از آنها تهیه می‌ شود. این اسناد شامل گزارش‌ های پزشکی، نتایج آزمایش‌ های…
پرونده الکترونیک سلامت کیمیا آفیس

پرونده الکترونیک سلامت

    پرونده الکترونیک سلامت چیست؟ امروزه با پیشرفت تکنولوژی خیلی از اسناد و موارد دیگر به صورت کتبی بر روی کاغذ نوشته نمی شوند، پرونده بیمار نیز از موارد…