امنیت نرم افزار

جمع آوری اطلاعات از فریم ورک وب اپلیکیشن

جمع‌آوری اطلاعات از فریم‌ورک وب اپلیکیشن، امری ضروری و مهم در حوزه تحلیل داده و بهره‌برداری از اطلاعات است.owasp otg-info-008  این اطلاعات می‌تواند شامل اطلاعات کاربران، فعالیت‌های کاربران، رفتار کاربران،…