خدمات قابل ارائه پذیرش24 بصورت تعداد تراکنش ها به ازای هر ماژول می باشد

پشتیبانی تمامی ماژول ها بصورت تیکت بصورت رایگان و مدت پاسخ گویی نهایتا تا ۲۴ ساعت می باشد

نوبت دهی تلفنی
ماهیانه
500
نوبت دهی تلفنی
تعریف چارت و ساختار
مدیریت فایل های صوتی
توضیحات بیشتر
پرداخت آنلاین
ماهیانه
500
پرداخت آنلاین
پرداخت برای ثبت نوبت
عودت هزینه
گزارشات مالی
توضیحات بیشتر
محاسبات
ماهیانه
500
محاسبات
مدیریت خدمات
مدیریت بیمه ها و تعرفه ها
گزارشگیری تراکنش ها
گزارشگیری مالی و حسابداری
توضیحات بیشتر
اعلانات
ماهیانه
500
اعلانات
یادآوری نوبت
اطلاع رسانی حذف نوبت
اطلاع رسانی جابجایی نوبت
سفارشی سازی پیامک ها
توضیحات بیشتر

امکانات و خدمات تکمیلی

صف و فراخوان
ماهیانه
500
صف و فراخوان
سیستم فراخوان
مدیریت صف نوبت دهی
دستگاه های کیوسک
اعلام وضعیت نوبت
توضیحات بیشتر
ارتباط با نرم افزارها
ماهیانه
500
ارتباط با نرم افزارها
ارائه دسترسی api
امکان حذف و جابجایی نوبت با api
امکان حذف و جابجایی نوبت با api
ارتباط با his
توضیحات بیشتر
داشبورد گزارشات
ماهیانه
500
داشبورد گزارشات
میز کار دسترسی سریع
گزارش فراوانی تعداد بیمار
گزارشات ترافیک مرکز
گزارش زمان انتظار بیمار
گزارشات آماری و نموداری
توضیحات بیشتر
پرونده بیمار
ماهیانه
500
پرونده بیمار
فرم ساز پرونده بیمار
تعریف فیلد های عددی، متنی و…
تعریف فیلد اختصاصی هر بیمار
ثبت اطلاعات فرم پرونده
تاریخچه اطلاعات پرونده بیمار
توضیحات بیشتر
سایت اختصاصی
ماهیانه
500
سایت اختصاصی
تعریف دامین و سابدامین
امکان ریبرند و ارائه سایت
توضیحات بیشتر