خدمات قابل ارائه پذیرش24 بصورت تعداد تراکنش ها به ازای هر ماژول می باشد

پشتیبانی تمامی ماژول ها بصورت تیکت بصورت رایگان و مدت پاسخ گویی نهایتا تا 24 ساعت می باشد

نوبت دهی پایه
500/تراکنش
 • مدیریت کاربران
 • تقویم کاری
 • گزارشگیری
 • مدیریت دسترسی
اعلانات
1000/تراکنش
 • یادآوری نوبت
 • اطلاع رسانی حذف نوبت
 • اطلاع رسانی جابجایی نوبت
 • سفارشی سازی پیامک ها
محاسبات
500/تراکنش
 • مدیریت خدمات
 • مدیریت بیمه ها و تعرفه ها
 • گزارشگیری تراکنش ها
 • گزارشگیری مالی و حسابداری
پرداخت آنلاین
1000تراکنش
 • پرداخت برای ثبت نوبت
 • عودت هزینه
 • گزارشات مالی
نوبت دهی تلفنی
500/تراکنش
 • تعریف چارت و ساختار
 • مدیریت فایل های صوتی
صف و فراخوان
500/تراکنش
 • سیستم فراخوان
 • مدیریت صف نوبت دهی
 • دستگاه های کیوسک
 • اعلام وضعیت نوبت
ارتباط با نرم افزارها
1000/تراکنش
 • ارائه دسترسی api
 • امکان حذف و جابجایی نوبت با api
 • ارتباط با his
داشبورد گزارشات
500/تراکنش
 • میز کار دسترسی سریع
 • گزارش فراوانی تعداد بیمار
 • گزارشات ترافیک مرکز
 • گزارش زمان انتظار بیمار
 • گزارشات آماری و نموداری
پرونده بیمار
1000/تراکنش
 • فرم ساز پرونده بیمار
 • تعریف فیلد های عددی، متنی و…
 • تعریف فیلد اختصاصی هر بیمار
 • ثبت اطلاعات فرم پرونده
 • تاریخچه اطلاعات پرونده بیمار
سایت اختصاصی
500/تراکنش
 • تعریف دامین و سابدامین
 • امکان ریبرند و ارائه سایت