شرکت نرم افزاری کیمیا

آدرس:

طراحی و توسعه: بیرجند، خیابان غفاری، حد فاصل جماران و محلاتی، پارک علم و فناوری

پشتیبانی و مراجعات: بیرجند، خیابان معلم، میدان مادر، مجتمع تجاری فرهنگ، طبقه اول

واتساپ و تماس: 09384487404